PRODUKCJA FILMOWA

Ostatnie lata to okres stale wzrastającej popularności nagrań filmowych jako narzędzi marketingu. Od realizacji eventów firmowych, przez filmy korporacyjne, po case study i filmy reklamowe. Właściciele firm dostrzegają ten typ nośnika treści jako bardziej skuteczny niż statyczny obraz sposób dotarcia do swoich klientów.
Trend ten, według badań, będzie stale się umacniał a pośredni wpływ na ten fakt ma rozwój mediów społecznościowych i ich znaczenie w utrzymywaniu stałego kontaktu ze swoimi odbiorcami.
Wychodzimy temu naprzeciw dostarczając naszym klientom skuteczne narzędzia do realizacji ich działań marketingowych.

FILMY KORPORACYJNE

Strona internetowa jako główna wizytówka firmy dawno przestała wystarczać. W czasach dynamicznych zmian i poszukiwania lepszych metod dotarcia do swoich klientów, firmy coraz chętniej korzystają z nowoczesnego contentu filmowego.
Film korporacyjny pozwala przekazać odbiorcom wiele istotnych faktów dotyczących firmy czyniąc to w sposób ciekawy wizualnie. Zazwyczaj w filmach korporacyjnych znaleźć możemy informacje o historii firmy, oferowanych przez nią produktach, innowacyjności czy planowanym rozwoju. Uzupełnienie filmu korporacyjnego o efekty wizualne i animacje daje w efekcie film nowoczesny i profesjonalny.

CASE STUDY

Nie ma lepszego potwierdzenia, że coś się sprawdza, jak pozytywne opinie użytkowników. Jednak w ostatnich latach wiarygodność opinii zamieszczanych na forach dyskusyjnych i w sklepach internetowych została mocno podważona pojawieniem się marketingu szeptanego. Odpowiedzią na to są filmy typu case study, czyli studium przypadku. W produkcjach tego typu pozwalamy realnym użytkownikom i dysydentom wypowiedzieć się jaki wpływ miało dane wdrożenie na ich pracę i funkcjonowanie ich przedsiębiorstwa. Stosowany w filmach case study język korzyści pozwala na łatwe wychwycenie konkretnych cech i zalet. Nie reżyserowane wypowiedzi i forma zbliżona do wywiadu przeplatane scenami z funkcjonowania firmy składają się na skuteczne narzędzie informacyjne o większym znaczeniu niż nie jeden prospekt. W case study suche fakty mieszają się z opisem prawdziwych wydarzeń z dnia życia firmy co uwiarygadnia dany produkt i pozwala na szersze zrozumienie jego możliwości.