ANIMACJE 3D I 2D

Animacje 3D i 2D nie stanowią dziś domeny wielkich domów produkcyjnych. Ich upowszechnienie wiąże się z wieloma czynnikami, ale co ważne stały się dostępne także dla mniejszych klientów którzy upatrują w nich wymiernych korzyści dla swoich działań marketingowych.
Rozwój technologiczny pozwolił zbliżyć się małym studiom produkcyjnym do jakości tych dużych. Animacje 3D możemy produkować dziś tymi samymi metodami ale przy znacznej różnicy w kosztach. Dostępne narzędzia pozwalają osiągać zdumiewające efekty, a wiedza potrzebna do ich uzyskania przestała być wiedzą tajemną.
Dla naszych klientów zazwyczaj realizujemy animacje produktowe, animacje służące celom reklamowym oraz animacje będące częścią szeroko pojętego VFX.

ANIMACJE PRODUKTOWE

Przeniesienie produktów do świata animacji w postaci siatki 3D niesie ze sobą szereg korzyści. Omija się między innymi wysokie koszty przygotowania planu zdjęciowego. Zastosowanie wirtualnych kamer pozwala na dużą elastyczność oraz możliwość poprawy ich pracy do ostatnich momentów przygotowania produkcji. Animacje produktowe pozwalają także wnikać w obiekty, pokazywać ich przekroje, ukazywać je w niecodziennym otoczeniu. Elastyczność i kreacja są tu zatem słowami kluczowymi. Można pokazać niemal wszystko co podpowie wyobraźnia.

Zazwyczaj realizujemy animacje 3D prezentujące określone cechy produktów, opisujące ich budowę, animacje techniczne, montażowe oraz szkoleniowe.

ANIMACJE REKLAMOWE

Ten typ animacji 3D służy działaniom zmierzającym do podniesienia sprzedaży produktów, a więc niesie ze sobą korzyści które można znaleźć w animacjach produktowych, oferując przy tym odmienny rodzaj dynamiki i estetyki. Naszym zadaniem jako twórców jest znalezienie takich form stylistycznych aby przygotowana animacja na długo zapadała w pamięci oglądającego. Przygotowane animacje mogą być stosowane w kampaniach społecznościowych, telewizji i innych mediach.

VIDEO EXPLAINER

Jeśli produkujesz systemy bądź rozwiązania, czy to inżynierskie czy informatyczne, wiesz jak trudnym zadaniem jest wyjaśnienie potencjalnym nabywcom sposobu ich działania. To czy pojmą jakie zalety niesie ze sobą dane wdrożenie jest nierzadko kluczowym czynnikiem decydującym o podjęciu współpracy.
Animacje typu video explainer wspomagają ten proces. Pozwalają w sposób obrazowy przedstawić funkcjonalności a także ich wpływ na zachodzące procesy w firmie. Mawia się, że obraz jest więcej wart niż tysiąc słów. My tylko dodamy, że jedna sekunda animacji składa się z 25 obrazów.
Realizowaliśmy filmy typu video explainer dla firm informatycznych, systemów lojalnościowych a także firm z branży militarnej. Zapotrzebowanie więc na tego typu produkcje, pojawia się niezależnie od branży.

VFX

Termin „Visual Effects” najczęściej pojawia się przy okazji rozmów o wielkoekranowej kinematografii. Zasadniczo ujmując, określa się tym terminem wszystko to, czego nie da się zarejestrować kamerą podczas nagrania – dodawanie do scen efektów a także obiektów których nie można było umiejscowić na planie zdjęciowym. Stosujemy uznane w branży narzędzia oraz wypracowane know-how by dostarczać wysokiej jakości rozwiązania wizualne.